Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA)

Doel

De DTA is de leidinggevende persoon tijdens de asbestsanering. De DTA houdt toezicht op de verwijderaars en is het aanspreekpunt voor omwonenden, opdrachtgevers en controlerende instanties.
Het is belangrijk dat de DTA goed op de hoogte is van de wet- en regelgeving. Verder moet de DTA in staat zijn om goede instructies te geven aan de verwijderaars.

Doelgroep

Tijdens de cursus deskundig toezichthouder asbest (DTA) wordt de theorie aangeboden en de praktijkoefeningen beoefend. De cursus is bestemd voor personen die het DAV1 - DAV2 traject hebben doorlopen en door willen gaan voor Deskundig Leidinggevende Asbest. Het is niet mogelijk om direct DTA te volgen. Eerst dient het leerlingtraject te worden doorlopen (DAV1-DAV2).

Opleidingseisen

Als vooropleiding dient u in het bezit te zijn van een DAV2 certificaat. Verder adviseren wij bij de versnelde cursus ruime ervaring als DAV'er of hogeropgeleide in de bouw. Qua niveau van de cursus moet gedacht worden aan MBO niveau en hoger.

Inhoud opleiding

Theorie

 • Soorten asbest, eigenschappen van asbest, toepassing van asbest en asbesthoudende materialen, asbestvervangers
 • Hoe omgaan met risico´s en calamiteiten
 • Werken in containment, luchtstromen, filterwissel etc.
 • Onderdrukmachines
 • Risicoklassen-indeling en inventarisatierapport
 • Bevoegdheden controlerende instanties
 • Decontaminatie
 • Arbeidshygiënische maatregelen
 • Behandelingsmethoden van asbest en asbestafval
 • Leidinggeven en toezicht houden
 • Het opstellen van een werkplan en V&G plan, bijhouden logboek.

Praktijk

De praktijkoefeningen die bij DTA cursus worden behandeld zijn:

 • Presentatie en toelichting van een asbestsanering
 • Instructie en toezichthouden op de decontamitatieprocedure en de transitprocedure
 • Instructie en toezichthouden op verpakken en uitsluizen van asbest
 • Instructie en toezichthouden op inplakken odm en filterwissel
 • Instructie en toezichthouden op klaarzetten watermanagement
 • Instructie en toezichthouden op klaarzetten odm en dor
 • Hoe om te gaan met eventuele calamiteiten

Prijs

€ 490,-
De prijs is exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee en/of frisdrank.

Examen

Volledig examen: € 795,- inclusief afdracht ascert, pasje en certificaat

Locatie

Meppel

 

Bekijk de cursusdata