Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV2)

Doel

Na het behalen van de DAV2 cursus mag u onder begeleiding van een DTA werkzaamheden verrichten in een asbest werkgebied.

Doelgroep

De cursus is voor mensen die reeds in bezit zijn van een DAV1 certificaat.

Opleidingseisen

In het bezit zijn van DAV1 certificaat. De 'stage' opdrachten en minimaal 120 pakuren hebben gedaan, onder begeleiding van een mentor. In het bezit zijn van een geldig face-fit certificaat. In het bezit zijn van een eigen masker en een certificaat deel 2 van vezelveiligheid.

Inhoud opleiding

Theorie

Alle eindtermen zoals benoemd in Bijlage XIIIE zullen worden behandeld:

 • Basis wetgeving
 • Wat is asbest?
 • Eigenschappen van asbest
 • Werken met asbest en veiligheid

Praktijk

De volgende praktijkonderwerpen zullen aan bod komen:

 • Decontaminatieprocedure
 • Transit procedure
 • Verpakken van asbest
 • Uitsluizen van asbest
 • Filterwissel onderdrukmachine
 • Opbouw watermanagement
 • Ingebruikname onderdrukmachine en onderdrukregistratie
 • Hoe te handelen bij calamiteiten

Prijs

€ 295,-
De prijs is exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee en/of frisdrank.

Examen

De kosten voor het examen bedragen: € 455,- (afdracht ascert reeds betaald bij dav1) (dav 1 na dav2)
Het examen voor DAV 2 herhaling is € 685,- (incl afdracht ascert)

Locatie

Meppel

 

Bekijk de cursusdata