Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV1)

Doel

Voor het verwijderen van asbest moet u in het bezit zijn van een certificaat Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV). Om dit certificaat te behalen volgt u eerst een opleiding DAV1.

Doelgroep

De cursus DAV1 is voor mensen die willen gaan werken als deskundig asbest verwijderaar. Verder kan de cursus handig zijn voor mensen die als begeleider of werkvoorbereider af en toe in een containment willen kunnen zijn.

Opleidingseisen

Voor het volgen van de cursus is geen vooropleiding vereist. Wel zijn er een aantal toelatingseisen voor het DAV1 examen:

 • in het bezit zijn van een eigen masker
 • in het bezit zijn van een geldig face-fit certificaat
 • in het bezit zijn van het certificaat deel 1 van vezelveiligheid

Wij kunnen u helpen bij deze onderdelen.

Inhoud opleiding

Theorie

Alle eindtermen zoals benoemd in Bijlage XIIIE zullen worden behandeld:

 • Basis wetgeving
 • Wat is asbest?
 • Eigenschappen van asbest
 • Werken met asbest en veiligheid

Praktijk

De volgende praktijkonderwerpen zullen aan bod komen:

 • Decontaminatieprocedure
 • Transit procedure
 • Verpakken van asbest
 • Hoe te handelen bij calamiteiten

Prijs

€ 295,-
De prijs is exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee en/of frisdrank.

Examen

Het examen DAV1 kost € 600,- inclusief afdracht ascert, certificaat en pasje.

Locatie

Meppel

 

Bekijk de cursusdata