Deskundig Asbest Acceptant (DAA)

Doel

Het doel van deze training is dat uw medewerker leert om bij de acceptatie van bouw- en sloopafval asbestverdachte materialen te herkennen. Daarnaast zal uw medewerker leren juiste de beslissingen te nemen voor de verdere afhandeling van het asbesthoudend afval.

Doelgroep

Met ingang van 1 januari 2012 is het advies van het SCA dat op iedere locatie waar asbesthoudend afval kan worden aangeboden minimaal 1 medewerker aanwezig is die beschikt over een DAA diploma.

Opleidingseisen

Voor het volgen van deze training dient de deelnemer te beschikken over een basiskennis asbestherkenning.

Inhoud opleiding

Tijdens de cursus leert de cursist de volgende onderdelen:

  • Wat is asbest; de soorten en toepassingen
  • Het herkennen van asbest en inschatten van hechtgebondenheid
  • Het wettelijke kader
  • Handhaving op het gebied van asbest
  • Gezondheidsrisico’s en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Acceptatievoorwaarden stortplaatsen, inzamelstations en sorteerbedrijven
  • Acceptatievoorwaarden asbest in puin en grond

Prijs

€ 395,-
De prijs is exclusief BTW, inclusief examen, cursusmateriaal, lunch, koffie, thee en/of frisdrank.

Examen

De cursus wordt afgerond met een landelijk erkend examen, deze worden afgenomen door een onafhankelijk examenbureau.

Locatie

Meppel

 

Neem contact op voor meer informatie en informeer naar de cursusdata.