Asbest herkennen

Doel

Het herkennen van asbest, en daarbij je juiste conclusies trekken, daarmee voorkom je in de praktijk vervelende situaties.

Doelgroep

Cursus Asbest herkennen is voor mensen die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met asbest. Dit kan gebeuren tijdens sloopwerk als handsloper, maar ook als grondwerker, loodgieter, bouwkundig aannemer of installateur.

Opleidingseisen

Voor het volgen van de cursus is geen vooropleiding vereist.

Inhoud opleiding

Tijdens de cursus wordt verteld wat asbest is, waar asbest aan te herkennen is. Dit wordt gedaan aan de hand van veel voorbeelden. Er wordt uitgebreid ingegaan op de gezondheidsrisico’s van asbest, en de te nemen stappen bij het onverwacht aantreffen van asbest.

Na afloop van de cursus wordt een certificaat van deelname uitgereikt.

Locatie

Meppel of In-Company

Prijs

€ 110,-
De prijs is exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee en/of frisdrank. Voor groepen maken wij een scherpe prijs voor u.

Neem contact op voor meer informatie en informeer naar de cursusdata.