Deskundig Toezichthouder Asbest | Herhaling

Deskundig Toezichthouder Asbest | Herhaling

Doel

De DTA is de leidinggevende persoon tijdens de asbestsanering. De DTA houdt toezicht op de verwijderaars en is het aanspreekpunt voor omwonenden, opdrachtgevers en controlerende instanties.

Het is belangrijk dat de DTA goed op de hoogte is van de wet- en regelgeving. Verder moet de DTA’er in staat zijn om goede instructies te geven aan de verwijderaars.

Doelgroep

De herhalingscursus is voor mensen die reeds werkzaam zijn als DTA, maar waarvan het certificaat gaat verlopen.

Opleidingseisen

Voor het volgen van de cursus is geen vooropleiding vereist. Wel dient u al ervaring te hebben als DAV. Qua niveau van de cursus moet gedacht worden aan MBO niveau en hoger.

Inhoud opleiding

Theorie

- Soorten asbest, eigenschappen van asbest, toepassing van asbest en asbesthoudende materialen, asbestvervangers.
- Hoe omgaan met risico´s en calamiteiten.
- Werken in containment, luchtstromen, filterwissel etc.
- Onderdrukmachines.
- Risicoklassen-indeling en inventarisatierapport.
- Bevoegdheden controlerende instanties.
- Decontaminatie.
- Arbeidshygiënische maatregelen.
- Behandelingsmethoden van asbest en asbestafval.
- Leidinggeven en toezicht houden.
- Het opstellen van een werkplan en V&G plan, bijhouden logboek.

Praktijk

De praktijkoefeningen die bij DTA cursus worden behandeld zijn:

- Presentatie en toelichting van een asbestsanering
- Instructiegeven en toezichthouden op verwijdering van asbest (zowel binnen als buitensaneringen).
- Omgaan met calamiteiten.

Examen

Volledig examen: € 785,- inclusief afdracht ascert, pasje en certificaat

Locatie

Kampen

Prijs

€ 490,-

De prijs is exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee en/of frisdrank.

Bel ons voor de cursusdata