Deskundig Asbest Verwijderaar | Herhaling

Deskundig Asbest Verwijderaar | Herhaling

Doel

Voor het verwijderen van asbest moet u in bezit te zijn van een certificaat Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) of (DAV2).

Doelgroep

Cursus DAV is voor mensen die willen gaan werken als deskundig asbest verwijderaar. Verder kan de cursus handig zijn voor mensen die als begeleider of werkvoorbereider af en toe in een containment willen kunnen zijn. De herhalingscursus is voor mensen die reeds werkzaam zijn als asbestverwijderaar, maar waarvan het certificaat is verlopen, of DAV1 en de praktijk stage en uren hebben gedaan.

Opleidingseisen

U bent in bezit van een DAV certificaat of DAV2 certificaat.
U dient in het bezit te zijn een geldig face-fit certificaat.

Inhoud opleiding

Theorie Alle eindtermen zoals benoemd in de bijlage XIIIE zullen worden behandeld. - Basis wetgeving - Wat is asbest? - Eigenschappen van asbest - Werken met asbest en veiligheid - Praktijk De volgende praktijkonderwerpen zullen aan bod komen: - Decontaminatieprocedure. - Transit procedure. - Verpakken van asbest. - Uitsluizen van asbest. - Inplakken en ingebruikname onderdrukmachine. - Filterwissel onderdrukmachine. - Opbouw watermanagement. - Ingebruikname onderdrukmachine en onderdrukregistratie. - Hoe te handelen bij calamiteiten.

Examen

Examen DAV € 675,- inclusief afdracht ascert, certificaat en pasje.
Doorstroom van DAV1 naar DAV2 € 455,-

Locatie

Meppel

Prijs

€ 295,-

De prijs is exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee en/of frisdrank.

Bel ons voor de cursusdata