Deskundig Asbest Acceptant

Deskundig Asbest Acceptant

Doel

Het doel van deze training is dat uw medewerker leert om bij de acceptatie van bouw- en
sloopafval asbestverdachte materialen te herkennen. Daarnaast zal uw medewerker leren juiste
de beslissingen te nemen voor de verdere afhandeling van het asbesthoudend afval.

Doelgroep

Met ingang van 1 januari 2012 is het advies van het SCA dat op iedere locatie waar
asbesthoudend afval kan worden aangeboden minimaal 1 medewerker aanwezig is die beschikt
over een DAA diploma.

Opleidingseisen

Voor het volgen van deze training dient de deelnemer te beschikken over een basiskennis
asbestherkenning.

Inhoud opleiding

Tijdens de cursus leert de cursist de volgende onderdelen:
Wat is asbest, de soorten en toepassingen
Het herkennen van asbest en inschatten van hechtgebondenheid
Het wettelijke kader
Handhaving op het gebied van astbest
Gezondheidsrisico’s en persoonlijke beschermingsmiddelen
Acceptatievoorwaarden stortplaatsen, inzamelstations en sorteerbedrijven
Acceptatievoorwaarden asbest in puin en grond

Examen

De cursus wordt afgerond met een landelijk erkend examen, deze worden afgenomen
door een onafhankelijk examenbureau.

Locatie

Meppel

Prijs

€ 295,-

De prijs is exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee en/of frisdrank.

Bel ons voor de cursusdata